Kaakoperatie (osteotomie)

Bij sommige patiënten is naast een beugel een kaakoperatie noodzakelijk. De aanleiding voor een dergelijke ingreep kan een aangeboren afwijking zijn, waarbij de onderlinge stand van de boven- en onderkaak niet goed is; het gebit past dan meestal ook niet goed op elkaar. Door de stand van de kaken te verbeteren is het mogelijk het gebit weer goed op elkaar aan te laten sluiten om het gebit weer goed te laten functioneren. Bij een groeiend kind wordt over het algemeen geen osteotomie uitgevoerd: door de groei kan het behaalde resultaat namelijk grotendeels teniet worden gedaan. Daarnaast kan een kaakstandafwijking tijdens de groei veelal met beugels goed worden behandeld. Bij een uitgegroeid kind/volwassene kan een kaakchirurg een kaakstandafwijking corrigeren.

Er wordt in alle gevallen eerst gestart met de orthodontische behandeling om de tanden en kiezen alvast op de juiste plaats in de kaken neer te zetten. Na dit eerste gedeelte van de orthodontische behandeling vindt de kaakoperatie plaats (gemiddeld na één tot anderhalf jaar): bij deze ingreep verplaatst de kaakchirurg onderdelen van de kaak zodanig dat de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak beter op elkaar passen. Een kaakoperatie vindt plaats onder volledige narcose. Bijna alle kaakoperaties worden ‘van binnenuit’ gedaan, dus vanuit de mondholte. Er ontstaan dus geen blijvende, zichtbare littekens in het gezicht. Na de kaakoperatie wordt de orthodotische behandeling hervat; het onder– en bovengebit wordt gestabiliseerd en passend gemaakt bij de nieuwe kaakstand.

Corticotomie

Een andere operatieve ingreep is de corticotomie. Een corticotomie wordt meestal toegepast bij een te smalle bovenkaak. Hierbij wordt door de kaakchirurg een soort beugel in het verhemelte gemaakt, waardoor de bovenkaak verbreed wordt.

Botankers

Een botanker is een klein metalen plaatje dat met twee of drie schroeven op de onder- of bovenkaak wordt bevestigd. Het uiteinde van het botanker steekt uit in de mond en kan worden gebruikt om de orthodontische draad of elastiekjes aan te bevestigen. Hierdoor kunnen kleine kaakstandveranderingen worden bereikt.
Autotransplantaat
Autotransplantatie is het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in de mond van dezelfde persoon. Als bijvoorbeeld een kies verloren is gegaan, kan het mogelijk zijn een verstandskies hiervoor in de plaats te zetten. Of een kies van de bovenkaak wordt in de onderkaak gezet. Het ‘gat’ dat dan ontstaat kan met een beugel worden gesloten.

Voor meer informatie over kaakoperaties kunt u terecht bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort.