Wat als u niet tevreden bent of een meningsverschil heeft met de orthodontist?

We doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en we hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het echter voorkomen dat u van mening bent dat we u onjuist of onzorgvuldig informeren of behandelen, dan vragen we u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet geheel tevreden bent. We leggen u dan graag uit waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Indien u een blijvend meningsverschil behoudt met onze praktijk en van mening bent dat we aantoonbaar in gebreken zijn gebleven, zonder dat u dit met ons heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Tel: 030 – 60 76 276.