Onze tarieven zijn overeenkomend met de vastgestelde tarieven volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit.

NZa tarievenlijst 2019

Wat vergoedt uw zorgverzekering?
Orthodontie zit niet in het basispakket. Vergoeding voor de orthodontische behandeling is afhankelijk van uw verzekering. Een overzicht van vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars tot 18 jaar, kunt u op onderstaande link vinden.

Een overzicht van de vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars vanaf 18 jaar, kunt u op onderstaande link vinden.

NZa tarievenlijst 2019

Betalingen
Wij hebben als praktijk het verzenden en innen van declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V. te Kaatsheuvel. Dit houdt in dat u voor vragen over facturen contact kunt opnemen met Netpoint. Overigens heeft Netpoint geen inzage in hoe de vergoeding van uw verzekeraar tot stand is gekomen. Heeft u vragen over de vergoeding, dan dient u zelf contact met uw verzekeraar op te nemen.

Netpoint is dagelijks tussen 09.30 en 12.00 uur en 13.30 en 16.30 uur te bereiken op nummer 0416-541509. Contact kunt u ook opnemen via de website van Netpoint www.uwdeclaraties.nl.