Ons behandelverloop van A tot Z

Werkwijze Orthobakker

Onderzoeksfase

1. Eerste consult

Bij het eerste bezoek zal de orthodontist het gebit, de kaken en het gezicht van u of uw kind goed bekijken. Hierbij kunnen eventuele afwijkingen in de groei en/of stand van de kaken en tanden worden gesignaleerd. Eventueel wordt er een röntgenfoto gemaakt; dit om het ontwikkelingsstadium van het gebit te beoordelen. De orthodontist zal vragen naar uw verwachtingen en uw/uw kinds medische geschiedenis. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van orthodontische behandeling met u bespreken.

De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek alvorens we een beugel plaatsen.

2. Uitgebreid onderzoek

Voor het opstellen van het behandelplan is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto’s, dia’s (dit zijn foto’s van het gezicht en de tanden) en afdrukken van de tanden en kiezen gemaakt. Ook vullen we een vragenlijst (anamnese) in. Al deze informatie wordt door de orthodontist gebruikt om een persoonlijk behandelplan op te stellen. In het behandelplan schrijven we welke stappen nodig zijn om het gebit te reguleren.

3. Bespreking behandelplan

Wanneer het behandelplan opgesteld is, nodigen we u uit om het met ons te komen bespreken. De orthodontist bespreekt met u de voor- en nadelen van de behandeling, eventuele alternatieven, de te verwachten behandelduur, de tarieven en uiteraard is er tijd om vragen te stellen. Aan de hand van het gekozen behandeltraject informeren we uw eigen tandarts over de stappen die genomen gaan worden.

Actieve fase

4. Plaatsen van apparatuur

Bij kinderen bestaat de eerste fase vaak uit het in de juiste positie brengen van de boven- en onderkaak. Dit doen we bijvoorbeeld door een losse, uitneembare beugel te plaatsen, een buitenboordbeugel of andere apparatuur. Daarna moeten de scheve tanden en kiezen zelf in het gelid gebracht worden. Dit rechtzetten van de tanden en kiezen gebeurt meestal met een vaste beugel (slotjes). Zo’n vaste beugel duwt of trekt de tanden en kiezen in de loop van een jaar of twee naar de juiste positie.

De behandelduur hangt af van de diagnose van de patiënt en van de te gebruiken apparatuur; dit is dus bij iedereen verschillend. Tevens is de behandelduur sterk afhankelijk van de medewerking van de patiënt zelf; hoe hoger de motivatie en inzet, des te sneller vooruitgang zal worden geboekt.

5. Controle

Na de plaatsing van uitneembare of vaste apparatuur vindt iedere vier tot zes weken een controle-afspraak plaats. De beugel wordt hierbij geactiveerd en bijgesteld. De orthodontist kijkt naar de voortgang van de behandeling en tevens of de mondhygiëne voldoende blijft. Indien nodig geven we daar extra aanwijzingen voor.

6. Verwijderen apparatuur

Als het einddoel is bereikt, kan er overgegaan worden op het verwijderen van de apparatuur. De vaste apparatuur wordt verwijderd en de tanden en kiezen worden gepolijst. Om de tanden en kiezen in de juiste stand op de juiste plek te laten staan, worden in de meeste gevallen spalkjes (dunne draadjes) achter zowel de boven- als de ondervoortanden geplaatst. Op deze manier worden de tanden ondersteund om op hun plaats blijven staan. Er kan echter ook voor gekozen worden om in de bovenkaak geen spalkje te plaatsen, maar een plaatje te dragen. Dit plaatje hoeft enkel in de nacht te worden gedragen.

Wanneer de vaste apparatuur wordt verwijderd, stellen wij uw tandarts op de hoogte.

Retentiefase

7. Retentiecontrole

De spalken en de stand van de tanden en kiezen zullen nog een paar maal door ons worden gecontroleerd, met steeds verder uiteenlopende frequentie. We controleren de stabiliteit in verband met de nog aanwezige groei en ontwikkeling van het gebit. Op de laatste retentiecontrole wordt een röntgenfoto gemaakt om de conditie van de wortels te beoordelen en tevens de verstandskiezen te controleren. Tenslotte worden nog dia’s (foto’s van het gezicht en het gebit) van het eindresultaat gemaakt, en zullen wij uw tandarts op de hoogte stellen dat de behandeling is afgerond.